Privacy-verklaring

ALGEMEEN
Op deze pagina vindt u de privacy verklaring van onze groep. In deze privacy verklaring geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze privacy verklaring.

AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen en het gebruik achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

PRIVACY
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

PDF - BESTANDEN
Sommige teksten kunnen worden aangeboden als zgn PDF-bestanden. Voor het lezen of printen van de PDF-bestand heeft U "Acrobat Reader" nodig. U kunt zelf "Acrobat Reader" downloaden via de link www.adobe.nl (gratis). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die het gebruik of de installatie met zich meebrengt.

FRAMES
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

AUTEURSRECHT

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de sitebeheerder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor eigen doeleinden.

WIJZIGINGEN

Mocht deze privacy verklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.